سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تمام شد

پنج شنبه 89 شهریور 25

همین
شاید جایی دیگر

دعایم کنید
یا علی


نظر [ نظر]

د...د

سه شنبه 89 شهریور 9

درد و داد مثل همند
از هر طرف که بخوانی شان
همانی هستند که هستند
صاف و ساده
دور از دو رویی
تزویر


نظر [ نظر]

دیوانگی

سه شنبه 89 شهریور 9

دیوانگی هایم بوی عشق می دهد
بوی درد
بوی داد


نظر [ نظر]

بی بال

یکشنبه 89 مرداد 31

گفت : ای گروه! هر که ندارد هوای ما
سر گیرد و برون رود از کربلای ما
نا داده تن به خواری و ناکرده ترک سر
نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما


نظر [ نظر]

دغدغه

یکشنبه 89 مرداد 31

دغدغه یعنی
دیوانگی!
دیوانگی هدف...


نظر [ نظر]

تمام که شد، آمدیم حاشیه!
خودت خواستی! حالا باید استخوان را دورتر پرتاب کنی!


نظر [ نظر]

استخوان

چهارشنبه 89 تیر 16

ما که جز استخوان چیزی نخواستیم ارباب!


نظر [ نظر]

کفی بالله همه چیز!

چهارشنبه 89 تیر 16

کفی بالله
حالا یکیش شهیدا!


نظر [ نظر]

چند نفوذی 9

چهارشنبه 89 تیر 16

دارم چرند می گویم
خود خدا شاهد است
و کفی بالله شهیدا
کسی ندید صحنه را
               به درک
الم یعلم بان الله یری؟


نظر [ نظر]

چند نفوذی 8

چهارشنبه 89 تیر 16

اگر ترسم از بعضی «چیز» ها نبود
پرده از لفظ بزغاله برمی داشتم
تا مجلس روضه به پا شود
احتمالا تلفات می دادیم


نظر [ نظر]

   1   2   3   4   5   >>   >